RESB602 Гражданско общество и противодействие на корупцията в местната администрация

Анотация:

Курсът предоставя научни знания за съществуващите рискове, юридически и социални механизми за противодействие на корупцията в местната администрация. Чрез учебното съдържание се придобиват и практически умения по разпознаване на корупционно поведение, анализ и противодействие на индивидуални и групови коруционнни прояви.

Курсът цели и възпитание в гражданска позиция, като идейна основа на гражданското общество, което е коректив и помощник на официалната държавна власт при противодействието на корупцията в местната администрация.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

   

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания за: юридическите и социалните механизми за противодействие на корупцията в местната администрация;

2) умения за: разкриване и анализ на корупционни прояви в местната администрация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения за:

• системата за вътрешна сигурност;

• административното деление на страната;

• наказателното правораздаване.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Миланов, Ж. Местно самоуправление, изд. София, 2000г.

2. Ненкова, Пр., Контролиране на общинския дълг в България, Сп. БИП, 2004/8

3. Панова, П. Илкова, Р. Корупционни престъпления, изд. Сиби, София, 2006г.

4. Пенев, Й. Тактически криминален анализ за разкриване на организирана престъпна група, изд. АМВР, София, 2011г.

5. Пенев, Й. и авт. к-в Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на икономическата престъпност, АМВР, София, 2009г.

6. Пенев, Й. и авт. к-в Противодействие на организираната престъпност, АМВР, София, 2011г.

7. Сивков, Цв. Защита на правата и интересите на общините, изд. София, 2000г.

8. Европейска харта за местно самоуправление

9. Закон за местното самоуправление и местната администрация

10. Закон за министерството на вътрешните работи

11. Конституция на Република България

12. Конвенция на организацията на обединените нации срещу корупцията

13. Наказателен кодекс

Средства за оценяване:

Два теста при следните изисквания:

• Време за попълване: 30 минути

• Отличен: 0-2 грешки

• Много добър: 3-5 грешки

• Добър: 6-8 грешки

• Среден: 9-11 грешки

• Слаб: 12 и повече грешки

• Всеки въпрос има само един верен отговор

• Отбелязването на верен отговор е с ограждане

• Ограждането на повече от един отговор е грешка