MPCD103 Комуникация и нови медийни платформи

Анотация:

Курсът по |”Kомуникация и нови медийни платформи“ е ориентиран към студенти от Докторска програма “Медии и обществени комуникации” и включва 30 часа под формата на е-презентации, изследвания и 10 часа самостоятелна работа/в специализирани web форуми и групи/.

прочети още
Медии и обществени комуникации

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Базисни познания по комуникации; Да притежават медийна и дигитална грамотност;

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Информационен домейн@ интелигентни и смарт комуникации

Издател:Фондация-Буквите, 2019 Формат: epub

Средства за оценяване: