COGD216 Методът на проследяване на погледа при изучаването на когнитивните процеси

Анотация:

• Курсът разглежда методологията и приложенията на изследвания с апаратура за проследяване на погледа.

• Целта е да се получат задълбочени познания за експерименталните парадигми и възможностите за изследване на когнитивните процеси чрез проследяване на погледа.

прочети още
Обща психология

Преподавател(и):

проф. Стефан Матеев  д.н.
гл. ас. Евгения Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• притежават познания за методите за проследяване на погледа

• познават приложенията на проследяване на погледа за изследване на различни когнитивни процеси

2) могат:

• да планират и провеждат експериментални изследвания за изследване на когнитивни процеси с помощта на проследяване на погледа

• да анализират данни от експериментални изследвания за изследване на когнитивни процеси с помощта на проследяване на погледа


Предварителни изисквания:
• да са завършили успешно курсове по когнитивна психология и зрително възприятие

• да имат необходимите познания по английски език, за да могат свободно да четат, дискутират и пишат есета върху основните теми на курса на английски език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Зрително възприятие – основни физиологични и психологически механизми. Внимание. Теории за вниманието. Активно зрение. Очни движения – класификация и видове.
  2. Методи за проследяване на погледа – системи и технологии за проследяване на погледа. Анализ на данни от проследяване на погледа.
  3. Приложения на метода на проследяване на погледа за изследване на процесите на четене.
  4. Приложения на метода на проследяване на погледа за изследване на процесите на разглеждане на изображения.
  5. Приложения на метода на проследяване на погледа за изследване на процесите на взимане на решение.
  6. Методът на проследяване на погледа в приложни изследвания – човеко-машинно взаимодействие, тестване на реклами, работа със софтуер и интернет.
  7. Погледът като средство за управление на компютърни приложения - помагащи технологии за хора с увреждания.
  8. Проект на изследване с проследяване на погледа.
  9. Проект на изследване с проследяване на погледа.
  10. Представяне на резултатите от изследването.

Литература по темите:

книги

• Duchowski, A. (2007). Eye Tracking Methodology: Theory & Practice, 2nd ed., Springer-Verlag, London, UK.

• Henderson, J. M. (Ed.) (2012). Computational approaches to reading and scene perception. New York: Psychology Press.

• Hyona, J. Radach, R., & Deubel, H. (Eds.) (2003). The mind's eye: Cognitive and applied aspects of eye movement research. Amsterdam: Elsevier Science.

• Leigh, R. J., & Zee, D. S. (2015). The neurology of eye movements. Oxford University Press, USA.

• Rayner, K. (2009). Eye movements and attention in reading, scene perception, and visual search. The quarterly journal of experimental psychology, 62(8), 1457-1506.

• Senior, C. E., Russell, T. E., & Gazzaniga, M. S. (2006). Methods in mind. MIT Press.

статии

Duchowski, A. (2002). A breadth-first survey of eye tracking applications. Behaviour Research Methods, Instruments, and Computers, 1, 1-16.

Jacob, R. & Karn, K. (2003). Eye tracking in human computer interaction and usability research: Ready to deliver the promise. In: Hyona, J., Radach, R., & Deubel, H. (Eds.), The mind’s eye: cognitive and applied aspects of eye movement research. Elsevier Science BV.

Just, M., & Carpenter, P. (1976). Eye fixations and cognitive processes. Cognitive Psychology, 8, 441-480.

Lohse, G. & Johnson, E. (1996). A comparison of two process tracing methods for choice tasks. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 68, 28-43.

Rayner, K., & Pollatsek, A. (1992). Eye movements and scene perception. Canadian Journal of Psychology, 46, 342-376.

Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological Bulletin, 124, 372-422.

Henderson, J.M. & Hollingworth, A. (1999) High-level scene perception. Annual Review of Psychology. 50, 243-271.

Средства за оценяване:

Дизайн на експеримент

Доклад с резултати от проведен експеримент