COGD209 Когнитивни архитектури

Анотация:

Разглежда се понятието "когнитивна архитектура" - за какво са необходими тези архитектури и с какво спомагат за по-доброто ни разбиране на човешката когнитивна система

Разглеждат се основните типове когнитивни архитектури - символни, невронно-мрежови и хибридни.

прочети още
Обща психология

Преподавател(и):

проф. Морис Гринберг  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Базови умения за работа с когнитивни архитектури като ACT-R и DUAL
Предварителни изисквания:
Когнитивно моделиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Anderson, J. Atomic Components of Thought

Средства за оценяване:

Разработване на собствен когнитивен модел, базиран на избрана когнитивна архитектура.