COGD206 Механизми на конструктивната памет

Анотация:

Курсът ще въведе студентите в теориите и изследванията на конструктивната памет. Ще ги запознае с конкретни примери на изследвания, интегриращи когнитивна психология, компютърни модели, антропология и невронауки, които търсят разбиране на механизмите, чрез които човешката памет реконструира отминали събития.

прочети още
Обща психология

Преподавател(и):

проф. Енчо Герганов  д-р
доц. Георги Петков  д-р
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• подробно основните експериментални факти за илюзиите и изкривяванията на човешката памет

• подробно основните парадигми за изследване на конструктивната памет

• подробно основните модели и теории за конструктивния характер на човешката памет

• основните дебати в областта и гледните точки на всички основни автори

2) могат:

• да четат самостоятелно съвременни научни публикации в областта

• да анализират критично теориите и моделите и да планират експерименти, с които да ги оборват или подкрепят

• да мислят за теоретично аргументирани приложения при свидетелски показания


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по когнитивна психология и по-специално по мислене и памет;

• по моделиране (символно и/или невронни мрежи);

• по невронауки.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Конструктивност на автобиографичната и епизодична памет. Колективна реконструкция на епизоди.
  2. Парадигми за изследване на конструктивна памет: асоциативно реконструиране, подвеждаща информация, имплантиране на спомени, реконсолидация
  3. Мозъчни механизми на реконструкция: реконсолидация и конфабулации. Конструиктивна памет при пациенти с различни увреждания
  4. Индивидуални различия: личностови характеристики, екзекутивни функции, възраст. Конструктивна памет при епизоди, съпътствани от силни емоционални състояния
  5. Функция и адаптивна стойност на конструктивната памет
  6. Конструктивни процеси във възприятие, социално познание, емоции, вземане на решение и др.
  7. Ситуативен подход, втелесеност, огледални неврони при разбиране на конструктивността на човешкото познание
  8. Смесване на несходни епизоди. Смесване на епизоди въз основа на двойна аналогия. Реконструиране въз основа на структурно сходство: моделът DUAL-AMBR на конструктивна памет
  9. Представяне на изследователски проект върху конструктивна памет

Литература по темите:

• Barrett, L. F., Wilson-Mendenhall, C. D., & Barsalou, L. W. (2015). The conceptual act theory: a road map. Chapter in L. F. Barrett and J. A. Russell (Eds.), The psychological construction of emotion. New York: Guilford, pp. 83-110.

• Brown, A. D., Addis, D. R., Romano, T. A., Marmar, C. R., Bryant, R. A., Hirst, W., & Schacter, D. L. (2014). Episodic and semantic components of autobiographical memories and imagined future events in posttraumatic stress disorder. Memory, 22, 594-604.

• Bernstein, D. M., Scoboria, A., Desjarlais, L., & Soucie, K. (2018). “False memory” is a linguistic convenience. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, 5(2), 161–179. https://doi.org/10.1037/cns0000148

• Gallo, D. and Roediger, H. III (2002). Variability among word lists in eliciting memory illusions: evidence for associative activation and monitoring. Journal of Memory and Language, 47, 469- 497.

• Guerin, S. A., Robbins, C. A., Gilmore, A. W., & Schacter, D. L. (2012). Interactions between visual attention and episodic retrieval: Dissociable contributions of parietal regions during gistbased false recognition. Neuron, 75, 1122-1134.

• Hirst, W., Manier, D. & Cuc, A. (2003). The construction of a collective memory. In: Kokinov, B., Hirst, W., eds. (2003). Constructive Memory. Sofia: NBU Press.

• Hirst, W., Phelps, E.A., Meksin, R., Vaidya, C.J., Johnson, M.K., Mitchell, K.J., Buckner, R.L., Budson, A. E., Gabrieli, J.D.E., Lustig, C., Mather, M., Ochsner, K.N., Schacter, D.L., Simons, J.S., Lyle, K.B., Cuc, A.F., & Olsson, A. (2015). A ten-year follow-up of a study of memory for the attack of September 11, 2001: Flashbulb memories and memories for flashbulb events. Journal of Experimental Psychology: General, 144, 604-623.

• Kaplan, R. L., Damme, I., Levine, L. J., Loftus, E. (2016) Emotion and false memory. Emotion Review, 8-13.

• Karanian, J. M., Rabb, N., Wulff, A. N., Torrance, M. G., Thomas, A. K., & Race, E. (2020). Protecting memory from misinformation: Warnings modulate cortical reinstatement during memory retrieval. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(37), 22771-22779.

• Kokinov, B., Petrov, A. (2001). Integration of Memory and Reasoning in Analogy-Making: The AMBR Model. In: Gentner, D., Holyoak, K., Kokinov, B. (eds.) The Analogical Mind: Perspectives from Cognitive Science, Cambridge, MA: MIT Press.

• McClelland, J. (1995). Constructive memory and memory distortions: A parallel distributed processing approach. In D. Schacter (Ed.) Memory distortions: How minds, brains, and societies reconstruct the past. Cambridge, MA: Harvard University Press.

• Morgan, C.A., Southwick, S., et al (2013) Misinformation can influence memory for recently experienced, highly stressful events. International Journal of Law and Psychiatry, 36, 11-17.

• Okado Y, Stark CEL. (2005) . Neural activity during encoding predicts false memories created by misinformation. Learn Mem 12: 3–11.

• Patihis, L., Frenda, S.J. et al. (2013) False memories in highly superior autobiographical memory individuals. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110, 20947-20952.

• Roediger, H. III, & McDermott, K. (1995). Creating False Memories: Remembering words not presented in lists. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & Cognition, 21, 803-814.

• Schacter, D.L. (2012). Adaptive constructive processes and the future of memory. American Psychologist, 67, 603-613.

• Schacter, D.L. (2013). Memory: From the laboratory to everyday life. Dialogues in Clinical Neuroscience, 15, 393-395.

• Schacter, D. L. (2022). Constructive memory: past and future. Dialogues in clinical neuroscience. https://doi.org/10.31887/DCNS.2012.14.1/dschacter