COGD205 Аналогия и познание

Анотация:

Докторски курс. Провежда се с 1-2ма студенти индивидуално.

На докторантите се дават индивидуални занимания, свързана с темата Аналогии.

В зависимост от индивидуалните интереси на докторанта се избират и теми, върху които да се фокусират дисиите. Дадените теми са примерни посоки, в които обсъжданията могат да се задълбочат.

прочети още
Обща психология

Преподавател(и):

проф. Енчо Герганов  д-р
доц. Милена Мутафчиева  д-р
доц. Георги Петков  д-р
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Умение да се анализира научна литература.

Умение да се правят дизайни на експерименти.
Предварителни изисквания:
Базов курс по въведение в Когнитивната наука

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Емоции и когнитивни процеси
  2. Дефиниране на емоции.Валентност и араузъл.
  3. Индуциране на емоции.
  4. Връзка между аналогии и настроение.
  5. Връзка между аналогии и тревожност/стрес.
  6. Критичен анализ на систематичните противоречия в данните в WEIRD и българска извадка в изследванията на аналогии под тревожност/стрес.
  7. Закон Йеркс-Додсън в изследванията на аналогии под тревожност/стрес.
  8. Интрепретации по аналогия на преживявания в ритуали за инициация. Връзка с изследванияти върху анлогии и тревожност/стрес.
  9. Невроизобразителни техники при изследването на връзката между емоции и аналогии.
  10. Методи за измерване на успешността на манипулацията.

Литература по темите:

В зависимост от индивидуалните интереси на докторанта.