COGD201 Когнитивни процеси при социални и икономически взаимодействия ( теория на игрите)

Анотация:

• Курсът разглежда взимането на решение при социални взаимодействия и запознава обучаемите с областта на ‘теория на игрите’.

• Целта е да се получат задълбочени познания за експерименталните изследвания и възможностите за моделиране на когнитивните процеси при взимане на решения в игри – социални взаимодействия, при които изходът зависи от двама или повече субекта.

прочети още
Обща психология

Преподавател(и):

проф. Морис Гринберг  д-р
гл. ас. Евгения Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• притежават задълбочени познания за когнитивните процеси при взимане на решение при социални взаимодействия;

• познават основните методи за моделиране на резултатите от експерименти в областта

2) могат:

• да планират и провеждат експериментални изследвания в областта на теория на игрите

• да моделират взаимодействието между субекти, участващи в социални взаимодействия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да са завършили успешно курсове по взимане на решение

• да имат необходимите познания по английски език, за да могат свободно да четат, дискутират и пишат есета върху основните теми на курса на английски език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Въведение в теория на игрите.
  2. 2. Рационалност – нормативни подходи, ограничена рационалност.
  3. 3. Игра ‘Дилема на затворника’ – основни експериментални резултати.
  4. 4. Игра ‘Дилема на затворника’ – модели и симулации.
  5. 5. Други игри, изследващи ситуации на конфликт при социални взаимодействия.
  6. 6. Много-агентни симулации.
  7. 7. Модели, базирани на учене с подкрепление.
  8. Представяне и обсъждане на дизайн на изследователски проект.
  9. Представяне и обсъждане на дизайн на изследователски проект.
  10. Представяне на резултати от изследователски проект.

Литература по темите:

Книги

Axelrod, R. (1984). The evolution of cooperation. New York: Basic Books.

Camerer, C. (2003). Behavioral game theory: experiments on strategic interaction. Princeton University Press.

Colman, A. (1995). Game theory and its applications in the social and biological sciences. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd.

Plous, S. (1993). The psychology of judgment and decision making. McGraw-Hill, Inc.

Pounstone, W. (1993). Prisoner's dilemma: John Von Neumann, Game Theory and the Puzzle of the Bomb. New York: Anchor Books.

Rapoport, A., & Chammah, A. (1965). Prisoner’s dilemma: A study in conflict and cooperation. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1947). Theory of games and economic behavior. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Статии

Camerer, C., Ho, T.-H., & Chong, J. (2002). Sophisticated EWA: learning and strategic teaching in repeated games. Journal of Economic Theory, 104, 137-188.

Camerer, C., & Johnson, E. (2004). Thinking about Attention in Games: Backward and Forward Induction. In: I. Brocas & J. Carillo (Eds.), The Psychology of Economic Decisions (Vol. 2). Oxford University Press.

Colman, A. (2003). Cooperation, psychological game theory, and limitations of rationality in social interaction. Behavioral and Brain Sciences, 26, 139-198.

Dawes, R. (1980). Social dilemmas. Annual Review of Psychology, 31, 169-193.

Erev, I., & Roth, A. (1999). On the role of reinforcement learning in experimental games: the cognitive game-theoretic approach. In: D. Budescue, I. Erev, & R. Zwick (Eds.), Games and human behavior: Essays in honor of Amnon Rapoport. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Erev, I., & Roth, A. (2001). Simple reinforcement learning models and reciprocation in the Prisoner's dilemma game. In: Gigerenzer, G., Selten, R. (Eds.), Bounded rationality: the adaptive toolbox, Cambridge, Mass. MIT Press.

Flache, A., & Macy, W. (2002). The power law of learning. Journal of Conflict Resolution, 46, 629-653.

Johnson, E., Payne, J., & Bettman, J. (1988). Information displays and preference revearsals. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 42, 1-21.

Macy, M., & Flache, A. (2002). Learning dynamics in social dilemmas. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99, 7229-7236.

Sally, D. (1995). Conversation and cooperation in social dilemmas. A meta-analysis of experiments from 1958 to 1992. Rationality and Society, 7, 58-92.

Schoemaker, P. (1982). The expected utility model: Its variants, purposes, evidence and limitations. Journal of Economic Literature, 20, 529-563.

Simon, H. (1955). A behavioral model of rational choice. Quarterly Journal of Economics, 69, 99-118.

Средства за оценяване:

Курсова работа

Проведен и анализиран експеримент или симулация