FSMM133 Проект: Анализ на финансови отчети

Анотация:

Проектът подкрепя аудиторния курс по анализ на финансов отчет. Той цели да развие способността за изследователска и аналитична работа на студентите, в областта на корпоративните финанси и по-конкретно в областта на финансовия анализ.

Курсът:

? запознава студентите с информационния и аналитичен потенциал на финансовия отчет на компанията и с ролята му при подготовката и вземането на обосновани управленски решения.

? е концентриран върху анализа на финансовия отчет като съвременен комплексен метод за диагностика на „финансовото здраве” на компанията.

? разглежда еволюцията на финансовите показатели и характеристиките на двата аналитични модела – счетоводен и финансов.

.

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Ралица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно разработилите проекта студенти:

ЗНАЯТ:

a) Целите, принципите и инструментариум на финансовия анализ на фирмената дейност

b) Същностните характеристики и елементи на годишния финансов отчет

c) Основните показатели и модели за финансов анализ.

МОГАТ да:

a) Изчисляват, интерпретират и оценяват комплекс от показатели, характеризиращи различни страни от дейността на компанията

b) Разкриват слабите места и потенциалните източници на проблеми във фирмата и да идентифицират силните й страни, на които може да се разчита в бъдеще.

c) Прилагат съвременен инструментариум за анализ и диагностика на финансовото състояние на компанията.

d) Да оформят практическо изследване.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Счетоводство

• Финанси на предприятието

• Икономика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изчисляват, интерпретират и оценяват комплекс от показатели, характеризиращи различни страни от дейността на компанията Разкриват слабите места и потенциалните източници на проблеми във фирмата и да идентифицират силните й страни, на които може да се разчита в бъдеще. Прилагат съвременен инструментариум за анализ и диагностика на финансовото състояние на компанията. Да оформят практическо изследване.

Литература по темите:

1. Бъфет, М., Д.Кларк. (2011) Уорън Бъфет и анализът на финансовите отчети. Изд. „Изток-запад“

2. Джаксън С.У. (2007) Финансовите измами на големия бизнес. Изд. „ИнфоДАР“

3. Касърова, В. (2013) Финансов анализ, НБУ

4. Касърова, В., Р. Димитрова (2005) Анализ на финансов отчет. Електронен документ:

http://eprints.nbu.bg/507/1/ANALIZ_uchebnik_2005.pdf

5. Касърова, В. (2010) Специални предложения на финансовия анализ. Електронен документ:

http://eprints.nbu.bg/509/1/SPEC_analiz_1_nov_2005.pdf

6. Савов. С. (2008) Финансов анализ на дейността на фирмата. Изд. „Сиела“

7. Уолш, К. (2008) Ключовите коефициенти в мениджмънта. Изд. „ИнфоДАР“

8. Тимчев, М. (1994). Финансово-стопански анализ на фирмата - общ практически курс. С., Тракия-М

9. Helfert E. (2001). Financial Analysis and Techniques Guide for Managers, The McGraw-Hill

10. 2008

11. Петров Г. Основи на финансите на фирмата. С., 2000