MSCM078 Образ, власт и култ в древен Египет

Анотация:

Египетското изкуство, едно от първите в историята на човешката цивилизация, се заражда в долината на река Нил през IV хил. пр. Хр. Още със създаването си, египетското изображение служи за изпълнението на специфични погребални и култови ритуали, но и като оръжие на царската власт. Днес, то е основен елемент за разбирането на древноегипетското общество и култура. Проследяването на ключови моменти свързани със създаването и утвърждаването на древноегипетския изобразителен канон, останал непроменен в продължение на близо три хилядолетия, допринася за разбирането на сложните социокултурни взаимоотношения. Изследването на различните му етапи позволява опознаването на главните харектиристики на древноегипетската цивилизация.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

гл. ас. Весела Атанасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:

Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: