MSCM049 Пътуващ семинар: Експедиция "Балканите в древността"

Анотация:

Практически курс, в който студентите се запознават и изследват паметници на древната елинска и тракийска култура на място, по време на учебна експедиция или пътуващ семинар в България или в близки райони в съседните ни страни. Самостоятелната работа на студентите включва: предварителна подготовка, участие в семинарно занятие по време на учебното пътуване и презентация по избрана тема или обект, засегнати или посетени по време на учебното пътуване. Темата и маршрутът на учебната експедиция се определят ad hoc.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р
гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

• основни принципи и методи за предварителна подготовка на експедиция с изследователска цел;

• основни начини за презентиране на събрани материали от експедиция с изследователска цел.

Да могат:

• да търсят информация за предварителна подготовка на експедиция с изследователска цел;

• да презентират събрани материали от експедиция с изследователска цел.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на тема и маршрут на пътуващия семинар.
  2. Запознаване с основните обекти и паметници по маршрута
  3. Основни задачи за изпълнение по време на пътуващия семинар. Методи и реализация.
  4. Изследване на обектите и паметниците по време на пътуващия семинар
  5. Представяне на изпълнените задачи

Литература по темите:

Изготвя се ad hoc в зависимост от темата и маршрута на пътуващия семинар в съответния семестър.