MSCM006 Увод в индоевропейската поетика

Анотация:

Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Георги Гочев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: