APLM019 Практика: Аналитичен обзор на медия

Анотация:

Културна и социална антропология

Преподавател(и):

проф. Пламен Бочков  д-р
гл. ас. Невена Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: