COMM703 Онлайн радио

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, структурирани в три блока:

- Теория, история и практики в онлайн радиото

- Дискусии

- Практически занимания

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

проф. Михаил Мелтев  д-р
 Калин Калчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)Имат основни познания в областта на:

Онлайн радиото и онлайн средата;

Структура на радиопредаване за онлайн радио;

Процеса на творчество в онлайн радио.

2)могат:

да създават самостоятелно предаване;

да водят радиопредаване в конвенционална и онлайн среда.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• Компютърни умения и познаване на интернет средата;

• Студентите да имат базови познания за работа в медиите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

• Дерменджиева, Грета. Онлайн журналистика: Медиите в дигиталния свят, София, 2012

• Мелтев, Михаил, Кино и електронни медии, София, 2012

• Арнолд, Бернд-Петер. АБВ на радиото, София, 2000

• Гелър, Валери. Как се прави въздействащо радио, София, 1996 Препоръчителна:

• Димитров, Веселин. История на радиото в България, София, 1988, т.1, 2

• Данов , Данаил. Информационното радио, София, 2005

• Николова, Райна. Медийно аудио- и визуално право, София, НБУ, 2015

• Павлова, Илиана. Да споделяш в облаците. Новите медии и журналистиката, В. Търново, 2012

• Станев, Валентин. Американското форматно радио, П., 2007

• Чолаков, Радомир. Право на радио- и телевизионните организации в България, София, 2000

• Закон за електронни съобщения

• Закон за радио и телевизия

• Електронно научно списание „Медии и обществени комуникации” http://media-journal.info/

Средства за оценяване:

практически задачаи, упражнения в радиостудио, репортаж