COMM501 Професионална журналистика 3.0

Анотация:

В началото на 21-ви век се извърши трансформация на традиционните медии в истински нови медии. Влиянието на Интернет върху тях роди онлайн журналистиката.

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

гл. ас. Тодор Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Особеностите и отличителните черти на новата журналистика и новите медии

2) могат:

Да търсят, събират и обработват онлайн информация. Да създават журналистически материали за уеб медия


Предварителни изисквания:
Базова медийна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Дерменджиева, Г. Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят. С., 2012.

2.Дигиталните медии. Речник на основните понятия. В. Търново, 2012.

3.Михалев, Ив. Вестникът в епохата на интернет. В. Търново, 2011.

4.Павлова, Ил. Да споделяш в облаците. Новите медии и журналистиката. В. Търново, 2012.

5.Панайотов, Т. Български издатели и журналисти. С., 2013.

6.Попова, М. Журналистическата теория. В. Търново, 2012.

Средства за оценяване:

Участие в семинар 50%

Практическа разработка 50%