DSCM007 Проект: Анализ на бизнес данни

Анотация:

Извличане на знания и технологии за големи данни

Преподавател(и):

доц. Петя Асенова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: