SHEM202 Проект: Стратегически маркетинг

Анотация:

Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)

Преподавател(и):

 Христос Лиасидис  
доц. Кристиян Постаджиян  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: