SHEM201 Public Relations Strategies

Анотация:

Marketing, Advertising and Public Relations (Joint programme with The University of Sheffield)

Преподавател(и):

 Ана Круз  д-р
 Димитриос Николаидис  д-р
доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: