SHEM200 Strategic Marketing

Анотация:

Marketing, Advertising and Public Relations (Joint programme with The University of Sheffield)

Преподавател(и):

 Христос Лиасидис  
доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: