PIDM006 Детето в риск. Емоционални теми и проблеми в детска възраст

Анотация:

Психо-социални интервенции с деца и семейства

Преподавател(и):

проф. Орлин Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: