PIDM003 Правни и етични аспекти на социалната работа - Първа част

Анотация:

Психо-социални интервенции с деца и семейства

Преподавател(и):

 Диана Видева  
доц. Стоян Ставру  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: