EHDM005 Архитектурно проектиране

Анотация:

Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

арх Андрея Момерин  
доц. Гергана Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: