ARPM009 Проект: Въведение в триизмерното моделиране (Sketchup)

Анотация:

Продуктов дизайн за интериор

Преподавател(и):

доц. Георги Червендинев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: