REHM115 Практика: Разработване на специфичен терапевтичен материал за терапия на артикулационни нарушения

Анотация:

• Студентите разработват специфичен терапевтичен материал за работа с артикулационни нарушения.

• Придобиват практически умения за изготвяне на програма за развитие на моторните, фонологичните и когнитивни способности на деца с артикулационни нарушения.

прочети още
Езикова и речева патология

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Да планират изготвянето на терапевтичен материал за преодоляване на праксисния, фонологичен и когнитивен дефицит при специфични нарушения на артикулацията.

2) могат:

• Да реализират изготвянето на терапевтична програма при деца с артикулационни нарушения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни знания в областта на говорната и езикова патология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Тодорова Е. (2009, второ допълнено и преработено издание 2014). Артикулационни нарушения. София, Изд. на НБУ.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30%

ПОРТФОЛИО 40%