REHM101 Клинични аспекти на невербалната комуникация

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с клиничните аспекти на невербалната комуникация, както и с възможностите за превенция, диагностика и терапия на комуникативни нарушения, основани на анализ на невербалното поведение на пациента. За всяка от логопедичните нозологии е представен профил на невербалните дефицити. В края на курса се въвежда тотален профил на пациента, включващ цялостен преглед на комуникативното поведение – вербално и невербално. Курсът е изграден така, че да служи като базисна отправна точка за бъдещо изучаване на алтернативни и огмантативни терапии.

прочети още
Езикова и речева патология

Преподавател(и):

 Славина Лозанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

След завършване на курса студентите

Знаят:

- кои са клниничните аспекти на невербалната комуникация.

- кои нарушения на комуникацията могат да се идентифицират в ранна възраст, за да бъде приложена превантивна система от мерки.

- кои нарушения на комуникацията изискват екипна интервенция и защо.

- за кои нарушения на комуникацията невербалните, в т.ч. алтернативните терапии, са по-подходящи за пациента от «класическите» лингвоцентрирани терапии.

Могат:

- да идентифицират нарушенията на невербалната комуникация при деца, юноши и възрастни;

- да изготвят цялостен профил на вербално-невербалните компетентности на пациенти от различни възрасти;

- да прилагат методи на превенция, диагностика и терапия в случаите на нарушения на невербалните компоненти на комуникацията;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• речева патологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Библиография по темите:

1. Aaeoaea, E., N. Naioe. (2001). Ca ioiioaieaoi ia?ao aae?aieaoi ia aa?aeoa e aa?eaoeeoa ia Fi. A: Naaia ia?aoia?iaia ?aiiianaiia oeiea ii naieioeea: Nai?iee, O.VII. Nофия, НБУ, 2001.

2. Заимова, А., Д. Досков, К. Янкова. (1999). Проучване на състоянието на тревожност при ларингектомирани болни. В: Eiaiiaaey e oiieao?ey. Боянова В., В. Матанова и Д. Досков (състав.). Nофия, Изд. “Херон Прес”, 1999.

3. Йосифова, P. (2008). Мълчанието. София, изд. ЛЦР.

4. Йосифова, Р. (2010). Взаимодействие на вокалната и жестомимичната модалности при продуциране на съобщение в ситуация на диалог. В: Логопедия, VIII Национална конференция на НСЛБ, 05-06 март, 2010. София, 2010. (стр. 83-95)

5. Йосифова, Р. (2009). Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на писмената реч. Сп. Практическа едиатрия, 2009, № 8.(стр. 5-7)

6. Йосифова, Р., Ю. Стоянова. (2009). Между езика и жеста. В: Логопедия, Седма национална конференция на НСЛБ, София, 6-7 март, 2009. София, 2009. (стр. 135-142)

7. Eaeeia, A. (1998а). Ineoiaeaaiinoeea ii aeni?aneaieoa aae?aiey ia ?iaaoeioi oyei. Nофия, Изд. “Пропелер-92”, 1998.

8. Райнов, В. (1987). Особености на невербалната комуникация. София, 1987.

9. Noieoiaa, O. (1998). ?eaaai n a?oaeoa. Nофия, Изд. НБУ, 1998.

10. Стоянова, К. (1991). Особенности невербальной коммуникации у больных с афазией. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

11. Тодорова, К., Р. Якимова. (2007). Поява и функции на предвербалните средства за общуване. В: V Национална конференция, Балчик, 21-24 май,2006. София, 2007. (стр. 100-115)

12. ?eeiiaa, ?. (2005). Iniaaiinoe ia iaaa?aaeiaoa eiioieeaoey i?e caaeaaue eeoa. В: Eiaiiaaey e oiieao?ey, IV Iaoeiiaeia eiioa?aioey, Aeaaia, 26-28 iae 2005. Aieeaae. Nофия, Изд. ЛЦ Ромел, 2005.

13. Braddock, B. (2007). Links between language, gesture, and motor skill: a longitudinal study of communication recovery in Broca’s aphasia. Dissertation. University of Missouri, Colombia.

14. Ekman, P. (1993). Facial Expression and Emotion. American Psychologist, Vol. 48, 1993, №4.

15. Gainoti, G. (1997). Emotional, psychological and psychocosial problems of aphasic patients: an introduction. Aphasiology, vol. 11, 1997, №7.

16. Les fonctions oro-faciales: evaluation, traitements et reeducation, Actes des 3-emes rencontres d’orthophonie. L’Ortho-ed., 1998.

17. Scott, S., F.I. Caird & B.O. Williams. (1985). Communication in Parcinson’s diseas. Croom Helm, 1985.

18. Seraji, M. (2006). Visual Correlates of Disfluency in Swedish. Master’s thesis in Computational Linguistics, Upsala University.

Средства за оценяване:

тестове, семинари, реферат, казус, други