MUSM110 The Job of the Vocal Psychologist – Part I

Анотация:

Придобиване на специализирани знания и умения във вокално-педагогическата практика. Вокално-педагогическа и интерпретационна работа със студент под ръководството на хабилитиран преподавател - вокален педагог. /Лекциите се водят индивидуално/

Цели: придобиването на специализирани знания и умения във вокално-педагогическата практика.

прочети още
Музикално изпълнителство (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Албена Кехлибарева-Стоянова  д-р
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти са оформени като бъдещи вокални педагози за нуждите на специализираните училища, школи, музикални театри.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения на завършена бакалавърска степен.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 30 %

КАЗУС 30 %

ДРУГИ: 40 %