MUSM945 Jazz and Pop Improvisation

Анотация:

Насочеността на курса екъм теоретично и практично изясняване на

методическите похвати, свързани с моделите на обучение по

поп и джаз клавишни инструменти, както и изграждането на

наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към

усъвършенстване.

прочети още
Музикално изпълнителство (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да Формира и развие у студентите изпълнителски умения в тяхната бъдеща

дейност.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение,

стремеж към усъвършенстване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория,

както и технически инструментални умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Задава се джаз стандарт или евъргрийн.
  2. Студента трябва да анализира темата(тоналност),да прегледа хармонията(буквените означения),да определи сам удобното за него темпо в което ще изпълнява пиесата/песента.
  3. Да сравни песента/пиесата с други изпълнения,на водещи артисти в областа-би-боп,суинг,боса-нова,фънк.Да предложи варианти за рехармонизация.

Литература по темите:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.