MUSM337CI Classical Instruments – Part I (taught in English)

Анотация:

Музикално изпълнителство (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Марио Хосен  д-р
проф. Людмил Ангелов  
проф. Сузана Клинчарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: