MUSM339 Singing with conductor Part I- in English

Анотация:

• Практическо усвояване на учебния материал, оперни арии, ансамбли, песни, в съпровод на пиано. Лекциите са индивидуални и се водят от преподавател и корепетитор.

• Да създаде навици за бързо, точно и наизуст разучаване на различни инструментални форми, за прецизиране на интерпретацията от преподавателят (диригентът) по отношение на прецизност, стиловост и характерни особености на творбата. Създаване на навици за ансамбловост и пеене под ръководството на диригента.

прочети още
Музикално изпълнителство (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Стефан Драгостинов  
 Найден Тодоров  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• добре запознати с основните характеристики на музикално-изпълнителската практика на работа с диригент.

• Могат да разпознават историко-стилистични норми и традиции на изпълнителски поведения, както и да ги прилагат и превъплъщават в собствените си интерпретации на музика.

• Могат да работят с камерни ансамбли, оркестри.


Предварителни изисквания:
• Да са минали обучение с вокален педагог

• да имат теоретична, нотна грамотност

• средно владеене на инструмент пиано.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Съобразно спецификата на специалността се избира подходящ репертоар от творби, които са подходящи за нивото на развитието на отделния студент.