MUSM027 Practicum: Vocal and Instrumental Performance, Part 1

Анотация:

Музикално изпълнителство (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р
доц. Георги Петков  д-р
гл. ас. Илиян Парасков  д-р
доц. Етиен Леви  
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Импровизация и интерпретация
  2. Слушане на различни музикални примери
  3. Практическа работа