HSEM134 Bulgarian Language for Foreigners А1-Part I

Анотация:

Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Галина Куртева  д-р
 Кръстинка Бумбарова  
 Стефка Бъчварова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: