MUSM502 Хореографска танцова композиция - I част

Анотация:

• Курсът има за цел да разгърне максимално творческото мислене на студентите и да намери приложение в професионалната им практика.

• Да изгради у студентите добър рефлекс за справяне с практическите задачи и умения да изявят собствените движенчески мисли.

• Добра комуникация и работа в екип.

• От огромно значение е активността на студентите, постоянство и целенасоченост.Оценката им се формира от цялостното, пълноценно участие във всички часове от семестъра.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• знаят: Лексиката и Методиката на Съвременния танц.

• могат: Практически да приложат знанията си за Съвременния танц.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Завършено професионално образование по танц

• Хармонична визия и добра двигателна култура.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

XX Century Actor's Training" - Alison Hodge

• "A Dictionary of Theatre Anthroplogy" - Eugenio Barba, Nikola Savarese

Средства за оценяване:

процентно присъствие и оценяване на отделни етапи