ALHM011 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски)"

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Радостина Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса: