OSPM048 Семинар: Емозионално интелигентното работно място

Анотация:

Организационна и социална психология

Преподавател(и):

гл. ас. Методи Коралов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: