CSTM168 Проект: Методи за компресия на аудио и видео информация

Анотация:

Създаване на практически знания умения за обработка на видеопродукти с различни формати, включващи конвертиране от един в друг формат без загуба на качеството на видеоматериала компресиране, транскодиране (със и без промяна на характеристиките на видеото и аедиото), демултиплексиране и мултиплексиране на съставящите потоци: видео, аудио и субтитри, изрязване на отделни части, сливане на файлове, субтитриране (конвертиране между различните формати, разпознаване, редактиране, промяна на цвета и местоположението на субтитрите).

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Йоана Минкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Спецификата на отделните видео и аудио формати, технологии за компресиране, техники, начини и софтуерни продукти за конвертиране между различни формати, изрязване и сливане на видео и аудио файлове, създаване, екстрактване и вмъкване на субтитри, екстрактване и вмъкване на допълнителни аудиопотоци.

2) могат:

• Да конвертират в двете посоки основните видео и аудио формати. Да компресират различни видео и аудио формати с предварително задаване на размера на изходния файл с прилагането на техники за максимално запазване на качеството на изходния видеоматериал. Да създават субтитри по аудиото, да вмъкват допълнителни субтитри, да определят (променят) цвета и местоположението на субтитрите без прекодиране чрез промяна на таговете.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Характеристики на видеоклиповете. Характеристики на аудио файловете от различни формати. Изследване характеристиките на видео и аудио файлове с различна степен на компресия
  2. Транскодиране на видеоматериали формат AVI с предварително задаване на размера на изходния файл. Прекомпресиране на аудио съпровождащия файл.
  3. Видове субтитрови формати (36 формата от които 4 основни и най-често използвани). Конвертиране от един формат в друг (във всички посоки). Разделяне и съединяване на субтитри. Коригиране (синхронизиране) на субтитрите с аудиото (timing). Проверка за грешки в субтитровия файл (презастъпващи се субтитри, субтитри на повече от 2 реда, прекалено дълги редове, субтитри с прекалена продължителност на показване) и коригиране на грешките (автоматично и ръчно – само на определени грешки)
  4. Създаване на видео тюториал по предварително зададена от преподавателя тема.
  5. Добавяне на субтитри към видео материала.
  6. Компресиране на видеото в различни формати.

Литература по темите:

1. Ben Waggoner, Compression for Great Video and Audio: Master Tips and Common Sense, 2nd Edition, Focal Press, 2010.

2. Iain E. Richardson, The H.264 Advanced Video Compression Standard, Wiley, 2010.

3. http://www.ozon.ru/context/detail/id/1586807/