CSTM166 Практика: Реализация на интегрирани мултимедийни среди

Анотация:

Основна задача на курса e усвояване на фундаментални понятия за използуването на мултимедийните системи и придобиване на навици за създаване на мултимедийни приложения.

Формират ce понятия за работа с Adobe Captivate.

Обръща се специално внимание на проектирането, методиката и се създават познания за самостоятелно изграждане на интерактивен сценарий и неговата реализация.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Йоана Минкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как да използват на мултимедийните системи.

• как да проектират мултимедийни приложения;

• • как да създават мултимедийни приложения с Adobe Captivate

2) могат:

• да проектират и реализират интерактивни мултимедийни приложения, включвайки анимации, текст, графичен, аудио и видео материал; да предвиждат възможната реакция на потребителя и да направят избор за най-подходящите средства за навигация в приложението; да разработват приложения с обучителна цел, включващи тестов контрол на придобитите в приложението знания.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Концептуално планиране на проекта.
  2. Създаване на сториборд.
  3. Разработка на текстова част на проекта.
  4. Създаване и разработка на различните медии - компоненти на мултимедийното приложение.
  5. Интегриране на компонентите в завършен продукт. Добавяне на интерактивност.
  6. Тестване и редакции. Публикуване на мултимедийното приложение.

Литература по темите:

1. Дамянова Т. - Мултимедия., Из-во “Информа”, София, 1996;

2. Желев Г. Ж. - Пpилoжениe нa Видеокомпютърните системи в образованието., Из-во Texникa, София, 1988;

3. Попов П. и др. - Памети с оптични дискове, Из-во Техника, 1988 г., С;

4. Желев Г. Ж. - Методика за създаване на видеофилми с компютърна графика и анимация, Из-во ТУ- София, 1992 С;

5. Мюлер А. - Мултимедия и компютри Из-во “Техника”1995,С.;

6. Рачев Б., Йорданова С., Наумов В. - Мултимедия и компресия на информация, Из-во МТ-МТ Прес, Варна, 1995;

7. Христов П., Карагьозов В. - Интернет за всеки, Из-во “Експрес”,1996, С.;

8. Иларионов Р. - Компютърна периферия, Из-во “АлмаМатер”, Габрово, 1997 г,;

9. Вернер Ингенблек - Все о мультимедии, Из-во ‘BHV’, Киев, 1996г.;

10. Burger J. - The Desktop Multimedia Bible, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA,1993;

11. Tway L. - Multimedia In Action, AP Profesional, London,1996;

12. Nielsen J. - Multimedia And Hypertext, The Internet and Beyond, AP Profesional, London,1996.

13. Tay Vaughan – Multimedia: Making It Work, Osborn McGraw Hill, Barkley, California, 1966, Third Edition.

14. Тей Воген – Мултимедия, практическое руководство, Попурри, Киев, 1997.

Допълнителна литература:

Multimedia Toolbook - User Guide

Аutorware Profesional- User Guide

MicroMedia Director- User Guide