CSTM210 Обработка на растерни фотореалистични изображения

Анотация:

Целта на дисциплината e усвояване на фундаментални знания за използване на растерните графични системи за създаване и обработка н а висококачествени цифрови изображения.

Разглеждат се основните принципи и изисквания при сканиране на изображения и последващата им обработка за прецизиране на цветовият баланс, контрастност и отчетливост на изображението. Специално внимание е отделено на цветовите модели използувани за визуализация върху екран или за отпечатване, а също така и при подготвяне на изображението за прехвърляне в графична система за векторна графика или в програма за предпечатна подготовка. Дефинирани са изискванията при цветоотделяне на материали за отпечатване и настройката на съответните параметри. B резултат специалистите придобиват основни умения и навици да използват софтуерните средства и съответната хардуерна периферия за обработка на графика в различни области на материалната и духовна сфера: образование и култура, реклама и маркетинг, забавление и др.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

доц. Панчо Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и изисквания при сканиране на изображения и последващата им обработка за прецизиране на цветовият баланс, контрастност и отчетливост на изображението.

• цветовите модели използувани за визуализация върху екран или за отпечатване, а също така и при подготвяне на изображението за прехвърляне в графична система за векторна графика или в програма за предпечатна подготовка.

• принципите за при цветоотделяне на материали за отпечатване и настройката на съответните параметри

2) могат:

• да използват софтуерните средства и съответната хардуерна периферия за обработка на графика в различни области на материалната и духовна сфера: образование и култура, реклама и маркетинг, забавление и др.

• да създадат краен продукт (илюстрация на Photo Shop) по разработен работен план, представящ зададената тема.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Добро познаване на операционната система

• Познания в областта на компютърните архитектуриФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Adobe Team, Adobe Photoshop CS5 Classroom in a Book, Adobe Press ,June 6, 2010

2.Adobe Team Adobe Photoshop CS5 - Официален учебен курс, СофтПрес, 21-11-2011 г.

3.Lesa Snider, Photoshop CS5: The Missing Manual, O’REILLI, June 1, 2010

4.http://www.adobe.com/communities/,

5.http://adobe.start.bg/#b_34836

Средства за оценяване:

Формиране на оценката зависи от активността на студента по време на протичането на курса и от изпитния резултат по време на сесията. Изпитването е чрез писмен изпит и изпълнение на практически задания. Предвижда се самостоятелна работа в екип по предварително зададени теми и участие в дискусии.

Оценяването се извършва на два етапа:

• Изпит (50%) – писмен изпит с два теоретични въпроса.

• Реферат (50%)

Окончателната оценка на студента се формира както следва: 50% от оценката на представеният реферат и 50% от оценката, получена по време на изпита.