CSTM203 Компютърни системи и технологии в графичния дизайн

Анотация:

• Усвояване на знания и умения в сферата на приложната графика като средства за създаване на художествен уебдизайн

• Композиционни изисквания съобразени с детерминираното мониторно пространство

• Умения и знания за работа с присъщото цветово пространство и видовете шрифт

• Композиционен баланс на компоненти – изображения, графични елементи и текст

• Теоретична и практическа подготовка със средствата на компютъра за създаване виртуален образ на рекламно лице на търговска фирма, предприятие културна институция, спортно състезание, или събитие с обществена значимост

• Роля на рекламното лице за установяване чрез рекламата на продукта или събитието на по-тясна и трайна връзка с обществото за което е предназначена тя

• Творческа реализация, цел, форма и значение на създаденото рекламно лиц

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

доц. Арсен Минков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Придобиват задълбочени познания и практически умения позволяващи им да създават идейни проекти във сферата на графичния уебдизайн - образа, формата, средствата и целите на рекламата в медиите осъществяващи връзката с обществото на потребителя

• Да създават рекламни проекти по художествен уебдизайн


Предварителни изисквания:
художествени умения и компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Зийман,С. Краят на рекламата каквато я познаваме Изд. „Фокус” София 2002

• Йончев,В., Шрифтът през вековете БХ София, 1964

• Макуейд,Д. Професионален дизайн на бизнес материали Изд. СофтПрес ООД, 2007

• Михайлов,И.,Предпечатна подготовка на Изд.”Асеневци” София 2010

• Райън,У., Коновър,Т. Графичната комуникация днес част І и част ІІ Изд. Дуо Дизайн ООД София 2002

• Рийс,А. И Рийс, Л. Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс Изд. „Класика и стил” ООД София 2003

• Харис,Т.Л. Добавената стойност на Пъблик рилейшънс Изд. Рой Комюникейшънс ООД София 2002

Средства за оценяване:

Ако студента е посещавал учебни занятия и има текущи оценки с двукомпонентно оценяване от които е доволен се освобождава от финален изпит

Ако има една текуща оценка през семестърасе явява на финален изпит, като подготви и представи портфолио с изпълнени от него останалете проекти и писмено описание на изразните средства за двукомпонентно оценяване

Ако не е посещавал никакви учебни занятия през семестъра, може да се яви на изпит с портфолио за двукомпонентно оценяване