MBAM509 Управление и преструктуриране на банков клон

Анотация:

Курсът запознава студентите с управлението на процесите при предоставяне на продукти и услуги; организацията и планирането дейността на банков клон; управлението и оценката на риска; различните стратегии за преструктуриране на банковите операции и счетовдния баланс.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Методи Христов  д.н.
ас. Станимир Христов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

как да планират и управляват процеса на въвеждане на банкови продукти и услуги;

как да оптимизират всички оперативни дейности на база изготвяне на прогнози;

как да анализират потребностите от нови банкови продукти и услуги.

2) могат:

да разработват стратегия за преструктуриране на банковите операции и счетоводния баланс;

да прилагат техниките на ценообразуване;

да структурират оптимално дейностите в поверения им клон


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Банков мениджмънт;

Кредитиране и кредитен анализ;

Финансов анализФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Михайлов Е., Ангелов А., Вътев Ж., Кръстев Б., Георгиев Г., "Практически банков мениджмънт", Абагар, 2002г.

2. Джонсън Ф., Джонсън Р., "Банков мениджмънт", PRINCEPS, 1996г.

3. USAID "Branch management", Библиотека МБи, 2005г.