FSMM150 Данъчно планиране и данъчен контрол

Анотация:

Финансово-счетоводен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: