ARCM141 История на архитектурата

Анотация:

Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р
гл. ас. Весела Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: