FILD118 Професионална компетентност на преподавателя по превод

Анотация:

Славянски езици (руски език)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: