FILD102 Динамичният структурализъм в съвременното езикознание

Анотация:

Славянски езици (руски език)

Преподавател(и):

проф. Мария Китова-Василева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите: