SCTM140 Проект: Теоретични основи на сигурността

Анотация:

Киберсигурност

Преподавател(и):

проф. Христо Георгиев  д-р
проф. Димитър Йончев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: