ALHM114 Семинар: "Антропология и социология на лукса"

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: