ALHM106 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски)

Анотация:

Курсът е едносеместриален и цели запознаването на студентите с елементарна лексика и граматика по общ английски.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: елементарни граматически конструкции, както и елементарна

лексика

2) могат: да се представят и комуникират на стартово ниво


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• .Не се изискват предварителни знанияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Работи се основно по теми от учебника

Headway Elementary Raymond Murphy

Liz and John Soars English Grammar in Use - първа и втора част

Oxford University Press

Student’s book и други пособия и материали за упражнения

Workbook

Средства за оценяване:

Тестове и устен изпит