GEOM222D Практика:Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма

Анотация:

Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: