GEOM167D Семинар: Екологични проблеми в туризма

Анотация:

Целта на курса е студентите да изготвят презентации върху конкретни примери за негативното въздействие на туризма върху околната среда.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти: нови знания за въздействиего на туризма върху околната среда и умения за презентиране и дискусия
Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проучване по зададената тема
  2. Подготовка на резултатите от проучването
  3. Представяне и дискусия на резултатите

Литература по темите:

Препоръчителната литература се актуализира и се обявява в Мудъл всеки семестър.

Средства за оценяване:

Писмена рабработка, устно представяне