GEOM110D Селски туризъм

Анотация:

Курсът цели да обучи студентите в тънкостите и специфичните особености при разработване, реализиране и контрол на продуктите за селски туризъм.

Дава необходимите знания, свързани с условията и изискванията за практикуване и предлагане на селски туризъм. Запознава студентите с поведение, гостоприемство, използване на дадености и отговорността за туристическите групи.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Специфичните особености на селския туризъм.

- Географско разпространение на региони и обекти за селски туризъм.

- Условия и изисквания към обектите за селски туризъм.

- Специфичните особености при разработване, реализация и контрол на продукти за селски туризъм.

- Основни моменти при разработването на проекти за развитие на селските райони в България.

- Основни моменти при разработването на Бизнес-планове в областта на селския туризъм.

2) могат:

- Да формират възможности за правилна оценка целесъобразността от разработването на обект за селски туризъм.

- Организация и управление на дейности, свързани със селски туризъм.

- Да разработват и/или да оценяват ефективността от програми за квалификация и преквалификация в областта на туризма.

- Да участват в разработването на планове и стратегии за регионално развитие.

- Да участват в разработването на проекти за развитие на селските райони в България.

- Да участват в разработването на Бизнес-планове в областта на селския туризъм.

- Да участват в управление на качеството на предлагани туристически продукти и услуги в сферата на селския туризъм.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въвеждаща лекция - цел на курса, теми, изисквания за оценяване
 2. Възникване, същност и значение на селския туризъм.
 3. Географско разпространение на региони и обекти за селски туризъм.
 4. Условия и изисквания към обектите за селски туризъм.
 5. Разработване, реализация и контрол на продукти за селски туризъм.
 6. Организация и управление на дейности, свързани със селски туризъм.
 7. Квалификация на кадрите.
 8. Информационно осигуряване и комуникации.
 9. Административно и счетоводно осигуряване. Автоматизация на счетоводната дейност.
 10. Реклама и презентации на дестинации за селски туризъм.
 11. Основни моменти при разработването на проекти за развитие на селските райони в България.
 12. Основни моменти при разработването на Бизнес-планове в областта на селския туризъм.
 13. Управление на качеството на предлагани туристически продукти и услуги в сферата на селския туризъм.
 14. Дискусии върху курсовите работи

Литература по темите:

Записки на лекторите в Мудъл

Средства за оценяване:

Курсова работа, устно представяне с дискусия