MBAM099D Проект: Бранд мениджмънт

Анотация:

Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиан Банков  д.н.
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: