BCRM116D Проект " Фирмената култура в различни страни"

Анотация:

Курсът представлява запознанство с фирмената култура в различни страни .

Основната цел на курса е да формира у студентите социокултурна компетентност, необходима за изграждането им в качеството на магистри по бизнес комуникации, за реализация им в сферата на бизнеса.

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1.Знаят :

- основните концепции и методики на сравнителния анализ.

2.Могат да:

- разбират ролята на сравнителния анализ в изучаването на културните феномени;

- разбират, че базовото знание за същността на културните феномени в крайна сметка се установява само в сравнителното им изучаване и в широк социокултурен контекст;

- ценят отечествената култура и да уважават културата на други народи


Предварителни изисквания:
Не се изисква специална предварителна подготовка.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Дава се индивидуално на всеки студент

Средства за оценяване:

Активно участие в интерактивните семинари, като незаменима част от лекциите.